Entegre Yönetim Sistemleri

POLİTİKAMIZ

GELOTEX
HER ADIMDA
Sürdürülebilir Kalite

Firmamız, müşterilerimizin istekleri doğrultusunda, yasal şartlar çerçevesinde ve sürdürdüğümüz ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi, ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenli Yönetim Sistemi, ISO 10002:2018 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi standartlarına bağlı kalarak hatasız ve kaliteli ürün üretimini gerçekleştirmek ve bu ürünlerin depolanmasını ve sevkini sağlayarak müşterilerimize kaliteli hizmet sunmak ve bu süreçte yasal gereklilikler doğrultusun da çevreyi sürekli koruma, kirletmeme, kaynakları en az seviyede kullanma prensibi çerçevesinde planlar, gerçekleştirir ve bu çalışmalarını sürekli iyileştirerek sürdürmeyi hedefler.

GELOTEX
memnuniyet odaklı
Nitelikli ve Profesyonel

Müşteri memnuniyeti, kaliteli hizmet ve çevrenin korunması ile ilgili olarak eğitim faaliyeti düzenleyerek mutlu ve bilinçli personel ile çalışmalarını sürdürür. Gelişen teknolojiyi devamlı takip ederek firmaya adaptasyonunu sağlamaya ve sürekli gelişmeye odaklanır.

Gelotex bu hedefleri doğrultusunda sağlıklı bireylerin ve işgücünün oluşturulmasına yönelik sorumluluğumuzun gereği olarak;
  • İnsanı en önemli değerimiz olarak görmeyi, sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturmayı temel prensip olarak kabul etmeyi,
  • İş kazası ve meslek hastalıklarını önlemek için; İş Sağlığı ve Güvenliği risklerini belirlemeyi, değerlendirmeyi ve riskleri ortadan kaldıracak tedbirleri almayı,
  • Etkili iş sağlığı ve güvenliği kurul toplantıları ile çalışan temsilcilerimiz ve diğer tüm çalışanlarımızın katılımı ile birlikte risk analizlerini geliştirmek, riskleri ortadan kaldırıcı ve başka risklere yol açmayan çözümler bulmayı ve uygulamayı,
  • Sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı için güvenli ekipman ve uygun teknolojiler kullanmayı,
  • İş Sağlığı ve Güvenliği uygulamalarının iyileştirilmesi çalışmalarına organizasyonun her kademesinin katılımını sağlamayı,

  • Yürürlükteki İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili yasal mevzuat ve diğer şartlarına uygun hareket etmeyi,
  • Sürdürülebilir İş Sağlığı ve Güvenliği yönetim sistemi oluşturmak ve performansını sürekli iyileştirmek için metotlar geliştirmeyi, hedefler ve yönetim programları oluşturmayı, eğitimler almayı ve vermeyi,
  • Çalışanlarımızda, hizmet aldığımız yüklenici ve tedarikçi işletme çalışanları da dahil olmak üzere ziyaretçilerimiz ve stajyerlerimiz için de güvenli çalışma ve yaşama kültürü oluşturulması ve farkındalık yaratılması için çalışmalar yapmayı,
  • İş Sağlığı ve Güvenliği uygulamalarımızla, hedeflerimiz doğrultusunda örnek bir kuruluş olmak için tüm gücümüzle çalışmayı taahhüt eder.

GELOTEX
ETİK İŞ ANLAYIŞI

Etik çalışma ve iş anlayışı şirketimiz için en önemli konuların başındadır.
Geleneğe, yeteneklerimize ve ekibimize olan bağlılıkla bizi değerli kılan siz müşterilerimizi ve çevremizi de koruyarak adaletli ve doğal yollarla üretim yapıyoruz. Geldiğimiz her seviyeyi daha ileriye taşımak için iş yöntem ve çalışma alanlarımızı kesintisiz olarak iyileştiriyoruz.
Copyright © 2023 All Rights Reserved
phonemagnifiercross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram